Hướng dẫn đặt xe [-] [+]

  1. Trước khi đặt lịch hẹn, vui lòng tham khảo "Minh họa" bên dưới để xem có tàu và ghế nào khi bạn muốn dành thời gian không.
  2. Nếu có một chuyến đi theo lịch trình và chỗ ngồi cho thời gian bạn muốn đi, bấm vào trường để bắt đầu đặt xe.
  3. Nếu đó là thời gian đi xe, ghế chung và ghế xe lăn tăng ít hơn số lượng xe, cho thấy xe chỉ có thể đặt trước chuyến đi vào thời điểm đó, vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng.